Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Benoemingsbesluit deurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBenoemingsbesluit deurwaarders
CiteertitelBenoemingsbesluit deurwaarders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageLijst met deurwaarders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231, lid 2 onder e
  2. CAR-UWO, art. 1:2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201201-11-2011nieuwe regeling

07-11-2011

de Middenstander, 15-02-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemingsbesluit deurwaarders

GEMEENTE DRECHTERLAND

 

Burgemeester en wethouders van Drechterland;

Gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR – UWO

 

Besluiten:

  • I.

    Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1 november 2011.

  • II.

    Met ingang van 1 november 2011 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase) genoemd op bijgaande lijst.

d.d. 7 november 2011, te Hoogkarspel

Verzonden op:

Burgemeester en wethouders van Drechterland,

De secretaris, De burgemeester,