Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Welstandsnota Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota Drechterland
CiteertitelWelstandsnota Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota Drechterland Gebiedsindelingkaart behorend bij de Welstandsnota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201107-07-2011nieuwe regeling

27-06-2011

de Middenstander, 06-07-2011

2011-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota Drechterland

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2011-35

 

Overwegende dat het aanbeveling verdient de beide welstandsnota's te vervangen door één geactualiseerde Welstandsnota;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 10 mei 2011;

 

besluit:

 

  • 1.

    de zienswijzen, zoals ingediend tegen de ontwerp-Welstandsnota, op alle punten ongegrond te verklaren en de indieners hiervan gemotiveerd en schriftelijk op de hoogte te stellen;

  • 2.

    de beide welstandsnota's 'Venhuizen november 2003' en Drechterland mei 2004', in te trekken;

  • 3.

    De nieuwe Welstandsnota, met bijbehorende gebiedsindelingkaart, ongewijzigd vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 27 juni 2011

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter