Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verlenging noodverordening Echt-Susteren ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlenging noodverordening Echt-Susteren ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet
CiteertitelVerlenging noodverordening Echt-Susteren ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2014nieuwe regeling

15-05-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 03-06-2014

339556

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenging noodverordening Echt-Susteren ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet

Raadsbesluit

*339556*

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.  met BBV nummer 339546;

 

gezien het advies van  d.d. 31 maart 2014

 

gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet ;

 

Besluit:

Enig artikel

  • 1.

    kennis te nemen van het bijgevoegde besluit tot verlenging van de noodverordening ex artikel 176 Gemeentewet;

  • 2.

    ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet het besluit tot verlenging van de noodverordening ex artikel 176 Gemeentewet te bekrachtigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 15 mei 2014.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester