Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Risicogericht toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRisicogericht toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang
CiteertitelRisicogericht toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageOrigineel document

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleidsstuk bevat beleidsregels met betrekking tot het toezicht en de handhaving van de kinderopvang.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Awb, art. :81
  2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1.61
  3. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 2.19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015Nieuwe beleidsregel

18-03-2014

Geen.

14.0308

Tekst van de regeling

Intitulé

Risicogericht toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang