Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelTarieventabel 2010 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 216
  2. Gemeentewet, art. 219
  3. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Zuidervelde, Emmen officieel,Maandag 28 december 2009, nummer 53-I

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

De raad der gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van ……… 2009, nr.09/…..;

 

gelet op artikel 216, 219 en 229, lid 1, onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de navolgende:

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Hoofdstuk 1  

Verlenen van rechten op de begraafplaatsen

 

Hoofdstuk 2  

Urnenruimten

 

Hoofdstuk 3  

Akte's

 

Hoofdstuk 4  

Kelders

 

Hoofdstuk 5  

Gedenktekens

 

Hoofdstuk 6  

Het begraven van stoffelijke overschotten

 

Hoofdstuk 7  

Onderhoud

 

Hoofdstuk 8  

Bijzetting asbus in graf

 

Hoofdstuk 9  

Verstrooiing

 

Hoofstuk 10

Inwerkingtreding en citeerartikel