Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Uitvoeringsregels bij speciale evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels bij speciale evenementen
CiteertitelUitvoeringsregels bij speciale evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpevenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleid voor evenementenvergunningen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2010Onbekend

14-10-2010

Huis aan huis 10 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels bij speciale evenementen

 

 

Uitvoeringsregels bij speciale evenementen

In het beleid voor evenementenvergunningen 2010 wordt in paragraaf 3.5 speciale evenementen genoemd. Hiermee wordt bedoeld een grootschalig evenement die per locatie maximaal één keer per jaar mag plaatsvinden. Wel dient het hierbij te gaan om een evenement met een bijzonder karakter dat nadrukkelijk bijdraagt aan de (landelijke) profilering van de stad. Omdat het lastig is om hier vooraf – gezien de verscheidenheid en aard van dit soort grootschalige evenementen – randvoorwaarden te stellen is er voor gekozen om per evenement maatwerkvoorschriften op te nemen in de vergunning. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden.

Deze uitvoeringsregel is er voor bedoeld om aan te geven op welke manier er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en hoe ze in het hele proces worden betrokken.

Uitvoeringsregel

Omwonenden worden in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het speciale evenement dat in Enschede wordt gehouden.

Ambtelijk en, indien noodzakelijk ook bestuurlijk, zullen er vooraf gesprekken plaatsvinden met onwonenden over het speciale evenement.

Eventuele suggesties en wensen van omwonenden worden zoveel mogelijk meegenomen in de voorbereidingen van het evenement en indien van toepassing, ook in het draaiboek.

Tijdens het evenement zal er toezicht worden gehouden of de voorschriften zoals die in de vergunning zijn opgenomen worden nageleefd, door bijvoorbeeld het geluidsniveau te meten. Tevens zal er altijd iemand aanwezig zijn van de gemeente waar mensen met hun klachten terecht kunnen.

Daarnaast kunnen klachten via de gebruikelijke weg nog worden gemeld, dat wil zeggen tijdens het evenement via de meldkamer van de politie of na het evenement op werkdagen via het GCC (Gemeentelijk Contact Centrum). De klachten zullen na het evenement worden afgehandeld door de afdeling Handhaving.

Na het evenement zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen gemeente en omwonenden.

Aldus besloten op 14 oktober 2010

De Burgemeester

P.E.J. den Oudsten