Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2017-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2017-2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2017-2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVeiligheidsrisicogebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151b van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR332923/CVDR332923_10.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-06-2018Nieuwe regeling

24-05-2017

gmb-2017-89468

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2017-2018

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

 

OVERWEGENDE

 

Dat op 31 mei 2016 veiligheidsrisicogebieden zijn aangewezen in verband met diverse incidenten in de binnenstad met (vuur)wapens en met risicovolle situaties bij voetbalwedstrijden, welke aanwijzing afloopt op 31 mei 2017;

 

Dat gezien informatie van de Politie Eenheid Oost Nederland, District Twente, Basisteam Enschede de navolgende redenen aanwezig zijn om opnieuw een aantal gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied:

 • In het centrum van Enschede zijn er in 2015, 2016 en tot maart 2017 meerdere incidenten met wapens geweest. In de binnenstad van Enschede zijn in 2015 21 politieregistraties met een wapen, in 2016 zijn er 87 registraties met een wapen en in 2017 (tot en met maart) 6 registraties met een wapen. Onder de in beslag genomen wapens bevonden zich messen, pepperspray, boksbeugels, een ploertendoder en een stroomstootwapen.

 • Op 25 en 26 maart 2017 heeft de politie een preventief fouilleeractie gehouden in het centrum van Enschede. Daarbij zijn 6 messen in beslag genomen.

 • Er komen meldingen van omwonenden en bezoekers binnen over personen die in het bezit zouden zijn van vuurwapens.

 • Uit het voorgaande blijkt dat het vermoeden van wapenbezit in het centrum van Enschede tijdens de horeca-uren gegrond is. Het bezit en gebruik van wapens heeft al eerder geleid tot gevaarlijke situaties in de Enschedese binnenstad, waarbij de veiligheid van de bezoekers in gevaar is gebracht.

 • Bij thuiswedstrijden van FC Twente ontstaan vaak veiligheidsrisico’s in de directe omgeving van de Grolsch Veste en daarbuiten. Voorbeelden hiervan:

  • In het verleden zijn bussen van de tegenpartij met stenen bekogeld en zijn er rellen geweest na afloop van een wedstrijd.

  • Er wordt met enige regelmaat vuurwerk afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd, leidend tot onrust bij bezoekers.

  • Bij zogenaamde A – wedstrijden in de eredivisie is er sprake van vrij vervoer. In dat geval vindt rond het stadion vermenging plaats van Twente- en gastsupporters, wat de nodige risico’s geeft.

  • Daarnaast worden er in de Grolsch Veste risicowedstrijden gespeeld waarbij er 1000 supporters in het uitvak zitten. Er zitten vaak gastsupporters op andere vakken in de skyboxen of vakken van de business-club. Dat kan een reactie geven van de Twente aanhang.

  • Bij elke thuiswedstrijd van FC Twente zitten er tussen de 25.000 en 29.000 toeschouwers in het stadion. Een aantal supporters is onder invloed van alcohol en/of drugs. Voor de wedstrijd wordt er stevig ingedronken.

Dat het gezien het voorgaande noodzakelijk is om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waarin het instrument van preventief fouilleren kan worden ingezet teneinde een (verdere) verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens te voorkomen;

 

Dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie en de Officier van Justitie overeenkomstig artikel 151b lid 2 Gemeentewet alvorens tot deze aanwijzing over te gaan;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:76 Algemene Plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden:

Artikel 1

De volgende gebieden, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied:

 • Het centrum in de binnenstad van Enschede, zijnde het gebied omsloten door de Ripperdastraat, de Ruyterlaan, Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, Mooienhof, Ledeboerstraat, Kuipersdijk, Beltstraat, Koningstraat, Haaksbergerstraat, rotonde Haaksbergerstraat/ Boulevard/ Ripperdastraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied;

 • Het gebied rond de Grolsch Veste, zijnde het gebied omsloten door de gemeentegrens van Enschede, de Hengelosestraat, de Auke Vleerstraat en het Twentekanaal, en het gebied omsloten door de Kanaalstraat en de Lonnekerbrugstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied;

 • De invalswegen van Enschede, zijnde de A35/N35 vanaf de gemeentegrens, de Haaksbergerstraat/N18 vanaf de gemeentegrens, de Oldenzaalsestraat vanaf de gemeentegrens, de Weerseloseweg vanaf de gemeentegrens, de Deurningerstraat, de Gronausestraat, de Boulevard 1945 tussen de Oldenzaalsestraat/Mooienhof en Gronausestraat, de Oostweg, de Zuiderval, de Westerval, de Auke Vleerstraat, de Hendrik ter Kuilestraat, de Parkweg (tussen de Westerval en de Lambertus Buddestraat), alle genoemde straten van gevel tot gevel, inclusief op- en afritten en naastgelegen parkeerplaatsen.

Kaarten van deze gebieden zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017 en geldt tot en met 31 mei 2018.

 

 

Aldus op 24 mei 2017 vastgesteld

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlagen

Kaart 1 Binnenstad:

Kaart 2 Grolsch Veste en omgeving

Kaart 3 Invalswegen

Toelichting

Deze aanwijzing is bedoeld om het gebied (met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven) te bepalen waarin de officier van justitie kan gelasten de bevoegdheden uit te oefenen die worden genoemd in artikelen 50, 51 en 52 Wet Wapens en munitie: vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie, een ieder aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie en verpakkingen met inbegrip van reisbagage te onderzoeken op wapens en munitie.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.