Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ferwerderadiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ferwerderadiel 2015
CiteertitelVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ferwerderadiel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsbesluit Tekst van de verordening onderwijshuisvesting.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een nieuwe verordening (ter vervanging van een bestaande verordening.)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet primair onderwijs, art. 102
  3. Wet op de expertise-centra, art. 10
  4. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 67m

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201604-05-2019nieuwe regeling

17-12-2015

GVOP, 24 dec. 2015, 127820

Onbekend.
01-01-201401-05-2019nieuwe regeling

19-09-2013

Sawn Stjerren Nijs , 9 oktober 2013

Onbekend.
01-01-200701-05-2019nieuwe regeling

14-12-2006

Geen.

12/75.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ferwerderadiel 2015