Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening tarieven sporthal 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven sporthal 2015
CiteertitelVerordening tarieven sporthal 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Een nieuwe verordening ter vervanging van de oude uit 2014

18-06-2015

Sawn Stjerren Nijs, 12-08-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven sporthal 2015

vast te stellen de volgende:

 

Artikel 1  

 

Voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal ‘De Heechfinne’ te Ferwert zijn de in de-ze verordening genoemde tarieven verschuldigd.

Artikel 2  

 

De tarieven voor het gebruik bedragen per gebruiksuur:

 

 

hele hal

1/3 hal

2/3 hal

I. voor wedstrijden:

 

 

 

A.

voor gebruikers gevestigd in Ferwerderadiel:

 

 

 

 

1.

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag)

20,10

7,40

12,30

 

2.

op zaterdag

25,00

10,00

15,00

 

3.

op zon- en feestdagen

27,50

11,30

17,50

B.

voor overige gebruikers en sportbonden:

 

 

 

 

1.

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag)

25,00

10,00

15,00

 

2.

op zaterdag

27,50

11,30

17,50

 

3.

op zon- en feestdagen

41,40

15,00

27,50

 

 

 

 

II. voor trainingsdoeleinden:

 

 

 

A.

voor gebruikers gevestigd in Ferwerderadiel:

 

 

 

 

1.

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag)

18,70

7,40

11,30

 

2.

op zaterdag

23,80

9,00

15,00

 

3.

op zon- en feestdagen

27,50

11,30

17,50

B.

voor overige gebruikers en sportbonden:

 

 

 

 

1.

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag)

23,80

9,00

15,00

 

2.

op zaterdag

27,50

11,30

17,50

 

3.

op zon- en feestdagen

41,40

15,00

27,50

 

 

 

 

III. voor bijzonder gebruik, geen sportgebruik voor de gehele hal:

 

 

 

maandag tot en met donderdag

vrijdag

zaterdag

zon- en feestdagen

31,80

49,00

77,20

95,40

Bij dit gebruik zullen de kosten voor het gereedmaken en opruimen van de hal eveneens in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief voor werklieden sector grondgebied.

 

voor cultureel gebruik van de gehele hal:

 

 

 

maandag tot en met zaterdag

zon- en feestdagen

27,00

33,00

Bij dit gebruik zal voor het opbouwen en afbreken van een podium in de sporthal door werklieden sector grondgebied een tarief van € 213,30 in rekening worden gebracht.

Artikel 3  

 

  • 1.

    De “Verordening tarieven sporthal 2014”, vastgesteld op 19 juni 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening tarieven sporthal 2015”.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 juni 2015.

,voorzitter

,griffier