Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit voor de grafdekkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafdekkingen
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 1999, art. 15 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1999Nieuwe regeling.

10-11-1998

De Langstraat, 23-12-1998

110-11-1998 nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafdekkingen

 

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

gezien het advies van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken en Openbare Werken c.a. van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 15, tweede lid van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 1999" van de gemeente Geertruidenberg;

 

gehoord de commissie van goede diensten voor de begraafplaatsen;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende:

 

"Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats".

 Inleiding.

 

Artikel 1  

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde en/of andere grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde en/of andere beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een grafwordt aangebracht.

 

Aanvraag vergunning.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenktekenbehoort een werktekening te worden ingediend.

   

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven‑, voor-en zijaanzicht met alle hoogte‑, breedte‑, dikte-en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

  Beslissing.

   

Artikel 3  

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

 

Gedenkteken.

 

Artikel 4  

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoalsnatuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamdehoutsoort.

   

 • 2.

  Het gedenkteken voor een enkel graf mag maximaal de volgende afmetingenhebben:

  ‑ hoogte maximaal 90 centimeter(inclusief onderbalk);‑ breedte maximaal 60 centimeter;‑ onderbalk maximaal 8 x 15 x 60 centimeter;‑ dikte maximaal 10 centimeter.

   

 • 3.

  Het gedenkdeken voor een dubbel/naastgelegen graf dient in het midden van beidegraven geplaatst te worden en mag maximaal en moet minimaal de volgende afmetingenhebben:- hoogte maximaal 90 centimeter (inclusief onderbalk);- breedte maximaal 120 centimeter en minimaal 85 centimeter- onderbalk maximaal 8 x 15 x120 centimeter;- dikte maximaal 10 centimeter.

   

 • 4.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

   

 • 5.

  Een gedeelte van de strook grond gelegen voor en grenzende aan het gedenkteken, genoemd in artikel 5, kangebruikt worden voor het plaatsen van een grondplaat waarvan de afmetingen niet breder mag zijn dan 60 centimeteren niet dieper dan 35 centimeter.

  Winterharde gewassen, losse bloemen en planten.

Artikel 5  

Winterharde gewassen en andere beplanting, zoals potplanten en bloemen in vazen, dienen te blijven binnen een strook grond gelegen voor en grenzende aan het gedenkteken, welke strook maximaal de volgende afmetingen mag hebben:‑ breedte maximaal 60 centimeter;‑ diepte maximaal 50 centimeter.

 

Slotbepalingen.

 

Artikel 6  

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 1999.

   

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 november 1998, nr. 6;

 

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

De secretaris,                                          De burgemeester,

 

 

 

H.P.F. Stijnen, l.s.                                    W.A. Letschert.