Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Mandaat vaststellen wijzigingen CAR/UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat vaststellen wijzigingen CAR/UWO
CiteertitelMandaat vaststellen wijzigingen CAR/UWO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-200401-12-2014Nieuwe regeling.

07-12-2006

Onbekend.

7 december 2004, nr. 29

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat vaststellen wijzigingen CAR/UWO

Het college van de gemeente Geertruidenberg;

besluit:

de bevoegdheid van het college tot vaststelling van de aanpassingen van de CAR/UWO te mandateren aan de gemeentesecretaris.

Geertruidenberg, 7 december 2004.

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,de secretaris,                                         de burgemeester,

mr. J.H. Willens                                      M.J.A. Meijer

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk