Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Mandateringsbesluit Stadsbank

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandateringsbesluit Stadsbank
CiteertitelMandateringsbesluit Stadsbank
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is bekend gemaakt door toezending aan de Stadsbank.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Faillissementswet, titel III, art. 285

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-200301-12-2014Nieuwe regeling.

24-11-2003

Onbekend.

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit Stadsbank

MANDATERINGSBESLUIT

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg, handelend krachtens artikel 285 van Titel III van de Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

 

BESLUIT

 

de St. Stadsbank Midden Nederland, tot wederopzegging, het mandaat te verlenen tot afgifte van de verklaring als bedoeld in artikel 285 lid 1 sub e van Titel III van de Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Tot deze bevoegdheid wordt mede gerekend het weigeren van afgifte van bedoelde verklaring.

 

 

de secretaris,                           de burgemeester,

 

mr.J.H. Willems                       M.J.A. Meijer

 

d.d. 24 november 2003. 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk