Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
CiteertitelRegelingvergoeding reiskosten woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is intern bekendgemaakt. De terugwerkende kracht geldt niet voor het inzetten van de eindejaarsuitkering voor reiskosten woon-werkverkeer.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art. 4a:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200601-01-200401-01-2017Nieuwe regeling.

26-08-2006

Onbekend.

26 augustus 2006, nr.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Regeling reizen met privé-vervoermiddelen voor woon-werkverkeer

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4a:3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst;BESLUITEN:

 vast te stellen de navolgende regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer:

Artikel 1  

Alle medewerkers met een ambtelijk dienstverband komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, ongeacht met welk privé-vervoermiddel de afstand tussen woonplaats en werk wordt afgelegd.

Artikel 2  

De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer en wordt berekend op basis van de reisafstand tussen woning en werk en het aantal werkdagen dat wekelijks of maandelijks op en neer wordt gereisd. De hoogte van de kilometervergoeding is gekoppeld aan het bedrag dat de belastingdienst hanteert voor reizen met privé-vervoermiddelen en wordt daaraan aangepast.

Artikel 3  

De jaarlijkse vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van het persoonsgebonden budget.

Artikel 4  

Naast het geheel of gedeeltelijk inzetten van de vergoeding als bedoeld in artikel 3, kan het bedrag van de eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk worden ingezet voor reiskosten woon- werkverkeer, met dien verstande dat maximaal het bedrag kan worden ingezet, dat volgt uit de berekening opgenomen in artikel 2.

Artikel 5  

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2004, met uitzondering van de bepaling dat de eindejaarsuitkering kan worden ingezet voor reiskosten woon- werkverkeer. Deze bepaling gaat in met ingang van 1 september 2006.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,De secretaris,                    de burgemeester, mr. J.H. Willems                M.J.A. Meijer