Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Subsidieregeling IKsport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling IKsport
CiteertitelSubsidieregeling IKsport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2009Nieuwe regeling.

17-03-2009

De Langstraat, 26 maart 2009

17 maart 2009, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling IKsport

Gemeente Geertruidenberg

 

Regeling voor het toekennen van een subsidie voor de uitvoering van een Integrale Kwaliteitstoets Sport.

Artikel 1  

In de regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een organisatie die een gemeentelijk subsidie ontvangt vanwege het hebben van jeugdleden;

 • b.

  Integrale Kwaliteitstoets Sport: de methode voor het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteiten van sportverenigingen waarvan in Nederland NOC*NSF licentiehouder is;

 • c.

  college: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Artikel 2  

De sportvereniging kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 460,- voor het doen uitvoeren van een eenmalige Integrale Kwaliteitstoets Sport betreffende de eigen vereniging in 2009.

Artikel 3  

Het subsidie wordt verstrekt nadat de Integrale Kwaliteitstoets Sport is uitgevoerd. De verstrekking van het subsidie strekt tevens tot vaststelling van het subsidie.

Artikel 4  

De sportvereniging vraagt het subsidie aan bij het College vóór 1 januari 2010. Nadien ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5  

Bij de subsidieaanvraag worden gevoegd:

 • a.

  een afschrift van de rekening voor het uitvoeren van de Integrale Kwaliteitstoets Sport.

 • b.

  een afschrift van het bewijs van betaling van de rekening.

Vastgesteld op 17 maart 2009.

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,de secretaris,                                          de burgemeester, A.J.L.G. van Oudheusden                     M.J.A. Meijer