Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van belastingdeurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van belastingdeurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Mandaat B.V. deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet
 2. artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet
 3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201901-07-2019nieuwe regeling

11-09-2019

bgr-2019-727

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van belastingdeurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

 

 

De directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn;

 

Overwegende dat het voor de uitvoering van het invorderen van de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen noodzakelijk is belastingdeurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst aan te wijzen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 123, lid 3, onderdeel d en e van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 124, lid 5, onderdeel c en d van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 231, lid 2, onderdeel d en e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 232, lid 4, onderdeel c en d van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 20, lid 7, 8 en 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2014;

 • -

  artikel 5, lid 9 van het Mandaatbesluit directeur GBLT’

  

BESLUIT:

 

Artikel 1

 

Het eerder genomen benoemingsbesluit tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit als belastingdeurwaarder met datum 1 februari 2019 in te trekken per 1 juli 2019.

 

 

Artikel 2

De hieronder vermelde medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die door Mandaat B.V. zijn benoemd tot deurwaarder, aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarders van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel e van de Waterschapswet in samenhang met artikel 124 lid 5 onderdeel d van de Waterschapswet en artikel 231 lid 2 onderdeel e in samenhang met artikel 232 lid 4 onderdeel d van de Gemeentewet.

 

 • -

  Hendrik Willem Auener

 • -

  Frederik Hendrik Boerman

 • -

  Paul den Boer

 • -

  Paul Gerardus Wilhelmus Bosz

 • -

  Devlin Orville Buitenman

 • -

  Wilhelm Gerrit Dalenoord

 • -

  Gerardus Everinus Hendrik Demeijer

 • -

  Marcel Cornelis Maria Elands

 • -

  Johannes Maria Elling

 • -

  Folkert Winrik Elsinga

 • -

  Johannes Gerritsen

 • -

  Gijsbertus Johannes van Gorkum

 • -

  Rene van de Graaf

 • -

  Niels Bart Jan Groeneveld

 • -

  Geert Johan de Groot

 • -

  Ronald Hagenaars

 • -

  Niek Heersink

 • -

  Jan Heida

 • -

  Charles Jacobs

 • -

  Lambrina Petra Keizer

 • -

  Gordon Stanley Klas

 • -

  Hans Kopmels

 • -

  Antonius Hendrikus Hermanus Leferink

 • -

  Jordi Leferink

 • -

  Edwin Anthonius Hermanus Lindeman

 • -

  Martijn Arjan Oostendorp

 • -

  Edwin Cornelis Fransiscus Johannes Speekenbrink

 • -

  Pieter Clemens van der Spek

 • -

  Teunis Martinus Stam

 • -

  Alex Teerling

 • -

  Cornelis Jacobus Tramper

 • -

  Jason Sonny van Veen

 • -

  Cornelis de Visser

 • -

  Melissa Zeben

 

De aanstelling eindigt op 31 december 2024

 

Artikel 2

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking (met terugwerkende kracht) op 1 juli 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Mandaat B.V. deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn”

Aldus vastgesteld d.d. …………………………….

Het dagelijks bestuur van GBLT

namens hen,

M.A. van Helden

Directeur