Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Parkeerfonds Gennep 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfonds Gennep 2015
CiteertitelParkeerfonds Gennep 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageParkeerfonds Gennep 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2015Nieuwe regeling

14-09-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 90080

181756

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfonds Gennep 2015

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 18 augustus 2015;

 

gehoord de commissie Ruimte en Economie d.d. 1 september 2015

 

Besluit:

 

Vast te stellen Parkeerfonds Gennep 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 14 september 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier