Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel 2012
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe tabel

08-11-2011

Goirles Belang, 21-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven eenmalig rioolaansluitrecht

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom

  a) bij een aansluiting op het gemengd afvoerstelsel € 724,00

  b) bij een aansluiting op een gescheiden afvoerstelsel € 833,00

 • 2.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom

  a) bij een aansluiting tot rond 160 mm vuil water € 1.376,00

  b) bij een aansluiting tot rond 125 mm hemelwater € 1.376,00

 • 3.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom

  a) bij een drainage aansluiting € 724,00

  b) bij een drainage aansluiting tijdens een reconstructie € 468,00

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-11-2011.

, de voorzitter

, de griffier