Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2013
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe tabel

06-11-2012

Goirles Belang, 19-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2012

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en opslag extra container

1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.1.1

   

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 218,64.

 • 1.1.2.

   

  Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt de belasting in afwijking van het eerste lid per perceel per belastingjaar € 110,28.

1.2 Opslag extra container

 • 1.2.1.

   

  De belasting bedraagt voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een éxtra (=boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):

 • 1.2.1.1

   

  container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen,

  per extra container € 112,00;

 • 1.2.1.2

   

  container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit en tuinafval, per extra container € 58,50.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-11-2012.

, de voorzitter

, de griffier