Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2014
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe tarieventabel

05-11-2013

Goirles Belang, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening precariobelasting 2011.

 

 

Algemeen  

 

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Hoofdstuk 1 Terrassen

Het tarief bedraagt voor een:

1.terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle

zoals aangeduid op navolgende kaart per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 24,45

2.terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle

per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 16,30

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

Voor het innemen van een standplaats in de openlucht, waarvoor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor:

 

a.Locatie Kloosterplein:

€ 103,10 per m2 (2013: € 101,60)

b.Overige locaties Goirle:

€ 68,70 per m2 (2013: € 67,70)

c.Tijdelijke standplaats (prijs per dag):

€ 17,10 per m2 (2013: € 16,85)

d.Locatie in Riel:

€ 32,60 per m2 (2013: € 32,10)

e.Stroom (prijs per dag):

€ 1,90 (2013: € 1,85)

De tarieven genoemd onder a,b en d gelden per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag bedraagt de belasting 150% van het tarief genoemd onder a, b of d.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 05-11-2013.