Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 - Tarieventabel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 - Tarieventabel 2016
CiteertitelVerordening rioolheffing 2016 - Tarieventabel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe tarieventabel

10-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 124798

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016

 

Behorende bij de "verordening rioolheffing 2016"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven rioolheffing eigenaar

Het eigenarendeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a, bedraagt per perceel € 180,10.

Hoofdstuk 2 Tarieven rioolheffing gebruiker

Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b, bedraagt (zie onderstaande tabel):

Verbruik in m³

2016

1 t/m 250

€ 36,24

251 t/m 500

€ 166,68

501 t/m 750

€ 222,84

751 t/m 1.000

€ 276,36

1.001 t/m 2.500

€ 553,56

2.501 t/m 5.000

€ 1.107,96

5.001 t/m 10.000

€ 2.220,36

10.001 of meer

€ 11.099,88

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

, de voorzitter

, de griffier