Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de verordening marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017 - Tarieventabel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe tarieventabel

13-12-2016

gmb-2016-180128

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening marktgelden 2017

Algemeen

 

De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Hoofstuk 1 Marktgelden

 

Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de verordening, bedraagt € 1,50 per strekkende meter per dag, met een minimum van € 6,00 per eenheid van 4 meter per dag.

 

Hoofdstuk 2 Energiekostenvergoeding

 

De energiekostenvergoeding, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de verordening, bedraagt per aansluiting op een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening € 2,05 per dag.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13-12-2016.

 

 

, de voorzitter

, de griffier