Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening hondenbelasting 2016"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de "verordening hondenbelasting 2016"
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2016 - Tarieventabel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerphondenbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 226 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe tarieventabel

08-11-2016

gmb-2016-182446

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening hondenbelasting 2016"

Hoofdstuk 1 Tarieven hondenbelasting

 

  • 1.

    De belasting bedraagt per hond per belastingjaar € 47,52.

  • 2.

    In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel € 237,60. Voor toepassing van de vorige volzin wordt onder een kennel verstaan: een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-11-2016.

, de voorzitter

, de griffier