Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Centrum Goirle 2015"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Centrum Goirle 2015"
CiteertitelVerordening BI-zone Centrum Goirle 2015 - Tarieventabel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBI-zone centrum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe tarieventabel

13-12-2016

gmb-2016-182465

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Centrum Goirle 2015"

Algemeen

 

De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven BI-zone

 

1. De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van € 500.000,00 of minder: 0,3310%

2. De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van meer dan € 500.000,00: 0,3651%

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13-12-2016.

 

, de voorzitter

, de griffier