Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2019nieuw aanwijzingsbesluit

04-12-2018

gmb-2019-286923

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Burgemeester en wethouders van Goirle;

 

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Goirle;

 

b e s l u i t e n :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

 

  • 1.

    Het hoofd van de afdeling Ondersteuning

  • 2.

    Ter vervanging van de onder 1 genoemde ambtenaar: de gemeentesecretaris danwel de loco- gemeentesecretaris

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking en treedt in de plaats van het voorgaande aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.

 

Goirle, 4 december 2018,

Burgemeester en wethouders van Goirle,

de secretaris, J. Hasselman

de burgemeester, M. van Stappershoef