Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 08-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011

 

 

Hoofdstuk 1 Tarieven eenmalig rioolaansluitrecht

1.Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom

a) bij een aansluiting op het gemengd afvoerstelsel € 714,00

b) bij een aansluiting op een gescheiden afvoerstelsel € 821,00

2.Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom

a) bij een aansluiting tot rond 160 mm vuil water € 1.356,00

b) bij een aansluiting tot rond 125 mm hemelwater € 1.356,00

3.Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom

a) bij een drainage aansluiting € 714,00

b) bij een drainage aansluiting tijdens een reconstructie € 462,00

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 09-11-2010 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,