Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 08-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011

 

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting als deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven onroerende zaakbelasting

Het percentage bedraagt voor:

 • 1.

  de gebruikersbelasting 0,1235%;

 • 2.

  de eigenarenbelasting

  • a.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0894%

  • b.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1532%.

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 09-11-2010 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,