Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 - Tarieventabel
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij de Verordening reinigingsheffingen 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 08-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2011

 

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.1

  Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

  • 1.1.1

   . De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 240,72

  • 1.1.2

   . Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt de belasting in afwijking van het eerste lid per perceel per belastingjaar € 134,16.

 • 1.2

  Opslag extra container

  1.2.1De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 bedraagt voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, in bruikleen nemen van een éxtra container (boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt) € 139,02.

Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 286,46.

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 09-11-2010 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,