Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201723-06-2018Nieuwe regeling

09-11-2017

gmb-2017-222465

2017 – 1954

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

De raad van de gemeente Gorinchem;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2017, nummer 2017 – 1954;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2018).

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliergraf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van dertig jaar

€ 2.421,00

1.1.2

voor onbepaalde tijd

€ 7.251,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van dertig jaar

€ 832,00

1.2.2

voor onbepaalde tijd

€ 2.421,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.210,00

1.3.2

voor onbepaalde tijd

€ 3.630,00

1.4

Voor het verlenen van het recht op een particulier urnennis wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.815,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier asverstrooiingsplaats wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.210,00

1.6

Voor het verlengen van een periode wordt een recht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor eenzelfde periode.

 

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 5 jaar

€ 402,50

1.7.2

voor een periode van 10 jaar

€ 805,00

1.7.3

voor een periode van 20 jaar

€ 1.610,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

 

1.8.1

voor een periode van 5 jaar

€ 137,50

1.8.2

voor een periode van 10 jaar

€ 275,00

1.8.3

voor een periode van 20 jaar

€ 550,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.9.1

voor een periode van 5 jaar

€ 201,25

1.9.2

voor een periode van 10 jaar

€ 402,50

1.9.3

voor een periode van 20 jaar

€ 805,00

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnennis wordt geheven:

 

1.10.1

voor een periode van 5 jaar

€ 302,50

1.10.2

voor een periode van 10 jaar

€ 605,00

1.10.3

voor een periode van 20 jaar

€ 1.210,00

1.11

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier verstrooiingsplaats wordt geheven:

 

1.11.1

voor een periode van 5 jaar

€ 201,25

1.11.2

voor een periode van 10 jaar

€ 402,50

1.11.3

voor een periode van 20 jaar

€ 805,00

1.12

In afwijking van het bepaalde in 1.6 wordt indien het recht is vervallen als gevolg van verzuim van overboeking na het overlijden van de rechthebbende, voor het opnieuw verlenen van het uitsluitend recht aan een nieuwe rechthebbende het recht verhoogd met een toeslag van 10% van het van toepassing zijnde tarief.

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1

Voor het begraven in een particuliergraf wordt geheven:

 

2.1.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 904,00

2.1.2

voor een lijk van een kind beneden één jaar

€ 226,00

2.1.3

voor een lijk van een kind beneden 12 jaar

€ 452,00

2.1.4

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 verhoogd met 50%.

 

2.2

Voor het begraven in een algemeen graf wordt geheven:

 

2.2.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 1.855,00

2.2.2

voor een lijk van een kind beneden één jaar

€ 463,75

2.2.3

voor een lijk van een kind beneden 12 jaar

€ 927,50

2.2.3

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 verhoogd met 25%.

 

 

Onder buitengewone uren worden verstaan alle uren die vallen op zaterdag, zondag en officiële feestdagen en alle uren op de overige dagen buiten de uren tussen 9.00 en 15.30 uur.

 

 

Hoofdstuk 3 bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een algemene urnennis

€ 424,00

3.2.1

in een particulier urnennis

€ 254,75

3.1.3

in een algemeen urnengraf

€ 438,00

3.1.4

in een particulier (urnen)graf

€ 254,75

3.1.5

in een particulier kindergraf

€ 254,75

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:

 

4.1.1

voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken

€ 174,00

4.1.2

voor het stichten van een grafkelder

€ 1.056,00

4.1.3

voor het afnemen en weer aanbrengen van een gedenkteken

€ 226,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente jaarlijks schoonmaken en het na verzakking stellen van het gedenkteken, zonder vernieuwing van materiaal, wordt geheven:

 

4.2.1

voor een periode van:

 

4.2.1.1

1 jaar

€ 39,75

4.2.1.2

2 jaar

€ 79,50

4.2.1.3

3 jaar

€ 118,00

4.2.1.4

4 jaar

€ 159,00

4.2.1.5

5 jaar

€ 197,50

4.2.1.6

6 jaar

€ 236,00

4.2.1.7

7 jaar

€ 276,00

4.2.1.8

8 jaar

€ 314,00

4.2.1.9

9 jaar

€ 353,50

4.2.1.10

10 jaar

€ 393,00

4.2.1.11

11 jaar

€ 429,00

4.2.1.12

12 jaar

€ 462,00

4.2.1.13

13 jaar

€ 493,00

4.2.1.14

14 jaar

€ 527,00

4.2.1.15

15 jaar

€ 557,00

4.2.1.16

16 jaar

€ 584,00

4.2.1.17

17 jaar

€ 614,00

4.2.1.18

18 jaar

€ 646,00

4.2.1.19

19 jaar

€ 671,00

4.2.1.20

20 jaar

€ 697,00

4.2.1.21

21 jaar

€ 725,00

4.2.1.22

22 jaar

€ 747,00

4.2.1.23

23 jaar

€ 770,00

4.2.1.24

24 jaar

€ 793,00

4.2.1.25

25 jaar

€ 814,00

4.2.1.26

26 jaar

€ 837,00

4.2.1.27

27 jaar

€ 856,00

4.2.1.28

28 jaar

€ 876,00

4.2.1.29

29 jaar

€ 894,00

4.2.2

30 jaar

€ 912,00

4.2.3

voor onbepaalde tijd

€ 1.516,00

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van winterharde beplanting wordt geheven:

 

4.3.1

voor een periode van:

 

4.3.1.1

1 jaar

€ 24,50

4.3.1.2

2 jaar

€ 44,75

4.3.1.3

3 jaar

€ 68,25

4.3.1.4

4 jaar

€ 90,50

4.3.1.5

5 jaar

€ 114,00

4.3.1.6

6 jaar

€ 135,50

4.3.1.7

7 jaar

€ 160,00

4.3.1.8

8 jaar

€ 181,00

4.3.1.9

9 jaar

€ 203,50

4.3.1.10

10 jaar

€ 226,00

4.3.1.11

11 jaar

€ 245,50

4.3.1.12

12 jaar

€ 264,00

4.3.1.13

13 jaar

€ 280,00

4.3.1.14

14 jaar

€ 299,50

4.3.1.15

15 jaar

€ 314,00

4.3.1.16

16 jaar

€ 332,00

4.3.1.17

17 jaar

€ 346,00

4.3.1.18

18 jaar

€ 360,00

4.3.1.19

19 jaar

€ 376,00

4.3.1.20

20 jaar

€ 389,00

4.3.1.21

21 jaar

€ 400,00

4.3.1.22

22 jaar

€ 414,00

4.3.1.23

23 jaar

€ 426,00

4.3.1.24

24 jaar

€ 437,00

4.3.1.25

25 jaar

€ 446,00

4.3.1.26

26 jaar

€ 454,00

4.3.1.27

27 jaar

€ 465,00

4.3.1.28

28 jaar

€ 475,00

4.3.1.29

29 jaar

€ 481,00

4.3.2

30 jaar

€ 488,00

4.3.3

voor onbepaalde tijd

€ 794,00

4.4

Voor het wijzigen van het type onderhoud zoals genoemd in 4.3 naar het type onderhoud als genoemd 4.2, wordt een toeslag geheven op de tarieven zoals genoemd in 4.3

 

 

Voor een periode van:

 

4.4.1

1 jaar

€ 15,00

4.4.2

2 jaar

€ 34,50

4.4.3

3 jaar

€ 48,75

4.4.4

4 jaar

€ 67,00

4.4.5

5 jaar

€ 82,50

4.4.6

6 jaar

€ 101,00

4.4.7

7 jaar

€ 118,00

4.4.8

8 jaar

€ 133,00

4.4.9

9 jaar

€ 149,50

4.4.10

10 jaar

€ 168,00

4.4.11

11 jaar

€ 183,00

4.4.12

12 jaar

€ 199,50

4.4.13

13 jaar

€ 213,00

4.4.14

14 jaar

€ 227,00

4.4.15

15 jaar

€ 241,50

4.4.16

16 jaar

€ 253,50

4.4.17

17 jaar

€ 267,00

4.4.18

18 jaar

€ 284,00

4.4.19

19 jaar

€ 297,50

4.4.20

20 jaar

€ 309,00

4.4.21

21 jaar

€ 322,00

4.4.22

22 jaar

€ 335,00

4.4.23

23 jaar

€ 345,00

4.4.24

24 jaar

€ 356,80

4.4.25

25 jaar

€ 368,00

4.4.26

26 jaar

€ 382,00

4.4.27

27 jaar

€ 391,00

4.4.28

28 jaar

€ 401,00

4.4.29

29 jaar

€ 412,00

4.4.30

30 jaar

€ 424,00

4.3.3

voor onbepaalde tijd

€ 721,00

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

 

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 349,50

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van graven en urnennissen

 

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier(kinder)graven, particulier urnengraven, particulier asverstrooiingsplaatsen en particulier urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 44,75

 

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien

 

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 903,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 450,00

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 903,00

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

7.4.1

uit een particulier (urnen)graf of particulier kindergraf

€ 450,00

7.4.2

uit een particulier urnennis

€ 226,00

7.5

Bij het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven

€ 226,00

7.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

€ 903,00

7.7

Voor het verstrooien van as per asbus wordt geheven:

 

7.7.1

op een particulier asverstrooiingsplaats

€ 75,00

7.7.2

op een algemene asverstrooiingsplaats

€ 305,50

7.7.3

op een plaats buiten de begraafplaatsen, een zogeheten “dierbaar plekje”

€ 305,50

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017

de griffier, de voorzitter,

Behoort bij raadsbesluit van 9 november 2017

De griffier van Gorinchem,