Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Technische uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering adressen Gouda 2012​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTechnische uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering adressen Gouda 2012​
CiteertitelTechnische uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering adressen Gouda 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2012nieuwe regeling

27-06-2012

De Goudse Post, 11 juli 2012

754815

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van gouda

Gelezen het advies van de afdeling Beheer Openbare Ruimte d.d. 3 mei 2012 ;

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012.

besluiten:

tot vaststelling van deTechnische uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering adressen Gouda 2012.

Artikel 1. Algemeen

De algemene bepalingen van de “Verordening naamgeving openbare ruimte en nummering adressen Gouda 2012” zijn van overeenkomstige toepassing, alsmede het gestelde in de Nederlandse Normen NEN 1772, NEN 1773 en NEN 1774.

Artikel 2. Toekenningswijze

 • 1.

  De wijze van toekenning van naamgeving openbare ruimte gebeurt overeenkomstig het gestelde in de Beleidslijn naamgeving openbare ruimte 2012, welke als bijlage is bijgevoegd bij de Regeling commissie naamgeving openbare ruimte 2012.

 • 2.

  De wijze van toekenning van nummering adressen gebeurt overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, artikel 3, uitgave 1983.

Artikel 3. Plaatsing

 • 1.

  De wijze van plaatsing van bebording naamgeving openbare ruimte gebeurt overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1772, artikel 4, uitgave 1992.

 • 2.

  Nummeraanduidingen adressen worden aangebracht overeenkomstig het gestelde inzake hun plaatsing in de Nederlandse norm NEN 1773, artikel 4, uitgave 1983.

Artikel 4. Afmeting en vormgeving

 • 1.

  Bebording naamgeving openbare ruimte moet voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en uitvoering in de Nederlandse norm NEN 1772, artikel 3, uitgave 1992.

 • 2.

  Nummeraanduidingen adressen moeten voldoen aan het gestelde inzake afmeting en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 3.

  Indien niet kan worden voldaan aan het gestelde bedoeld in artikel 4, lid twee, dienen de nummeraanduidingen een mate van leesbaarheid te hebben, die tenminste gelijkwaardig is aan hetgeen wordt beoogd in artikel 4, lid twee.

Artikel 5. Materiaalkeuze

 • 1.

  Bebording naamgeving openbare ruimte moet voldoen aan het gestelde inzake materiaalkeuze en eigenschappen in de Nederlandse norm NEN 1772, artikel 3, uitgave 1992.

 • 2.

  Nummeraanduidingen adressen moeten voldoen aan het gestelde inzake uitvoering en aanduiding in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 6. Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze Technische uitvoeringsvoorschriften vervallen de Technische uitvoeringsvoorschriften voor huisnummers 2000/30441, vastgesteld 9 januari 2001.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 mei 2012,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris