Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene plaatselijke verordening Gouda 2009
CiteertitelAlgemene plaatselijke verordening Gouda 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAlgemene plaatselijke verordening Gouda 2009 grens bebouwde kom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149.
  2. Drank- en Horecawet, art. 4 en 25d.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

uitvoeringsvoorschriften Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201301-03-2014nieuwe regeling

25-09-2013

De Goudse Post, 02-10-2013

834155

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009