Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Bodemkwaliteit bij bouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBodemkwaliteit bij bouwen
CiteertitelBodemkwaliteit bij bouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota bodemkwaliteit bij bouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van inwerkingtreding n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2014N.v.t.

14-01-2014

De Goudse Post, 22-1-2014

852217

Tekst van de regeling

Intitulé

Bodemkwaliteit bij bouwen