Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Nota toezicht en handhaving 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota toezicht en handhaving 2013
CiteertitelNota toezicht en handhaving 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota toezicht en handhaving 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2014N.v.t.

14-01-2014

De Goudse Post, 22-1-2014

851288

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota toezicht en handhaving 2013