Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit losloopzones en verbodenzones voor honden APV Gouda 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit losloopzones en verbodenzones voor honden APV Gouda 2009
CiteertitelAanwijsbesluit losloopzones en verbodenzones voor honden APV Gouda 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 2:28, lid 1 en 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201425-02-2015nieuwe regeling

11-03-2014

Gemeenteblad, 20-3-2014

823696

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op het bepaalde in :

- artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 (APV Gouda 2009), waarin is bepaald, dat het de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen op een door het college aangewezen plaats buiten de bebouwde kom, zonder dat die hond is aangelijnd;

- artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder c, van de APV Gouda 2009, waarin is bepaald, dat zij plaatsen kunnen aanwijzen, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen;

en artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder a en tweede lid, van de APV Gouda 2009, waarin is bepaald, dat zij gebieden kunnen aanwijzen, waar het de eigenaar of houder van een hond niet verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen, indien de hond onder behoorlijk toezicht staat;

besluiten:

vast te stellen het Aanwijsbesluit Aangelijnde honden, verboden voor honden en loslopende honden APV Gouda 2009.

 

Artikel 1 Aangelijnde honden buiten de bebouwde kom

De volgende gebieden worden aangewezen als gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is verboden om die hond te laten verblijven of te laten lopen op een plaats buiten de bebouwde kom, zonder dat die hond is aangelijnd, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder b, van de APV Gouda 2009:

a. Het deel Goudse Houtsingel tot aan eerste T-splitsing met fietspad van het natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout': Kale Jonkerpad;

b. Het deel van de Oostpolder tussen de Broekweg en de Ringvaart van de Zuidplaspolder.

De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 2 Verboden voor honden

De volgende gebieden worden aangewezen als plaatsen, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder c, van de APV Gouda 2009:

a. De volgende delen van het natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout':

1. de wieler-/skeelerbaan inclusief de bijbehorende terreindelen;

2. de Heemtuin ‘Goudse Hout’;

3. het Spaanse ruiterpad (fietspad westzijde langs Heemtuin);

4. de speel- en ligweide: het verbod geldt hier van 1 april tot en

met 1 oktober van elk jaar;

5. de terreindelen, waar op dat moment vee wordt geweid.

b. Willem Vroesentuin;

c. Alle overdekte wegen van het winkelcentrum “Bloemendaal”;

d. Achter de Kerk;

e. Alle overdekte wegen van het winkelcentrum “Nieuwe Markt” (Nieuwe Markt passage);

f. Het Heempad aan de Bloemendaalseweg.

De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 3 Loslopende honden

De volgende gebieden worden aangewezen als gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is toegestaan om die hond te laten verblijven of te laten lopen, indien de hond onder behoorlijk toezicht staat, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, van de APV Gouda 2009:

a. Groene Wal;

b. Noorderhout;

c. Groenhovenpark;

d. Park Atlantis;

e. Kamperfoelielaan;

f. Hoevenlust;

g. ’t Groene Eiland;

h. Oosthoef;

i. Steinenburg;

j. Omlooppad;

k. Omloopkade;

l. Ridder van Catsweg;

m. Aschpotpad;

n. De dijk langs het Stroomkanaal;

o. Muziekstraat tot Willemskade (langs het spoor);

p. Goverwellepad tussen Goverwellesingel en Beekpolderpad.

De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 4 Intrekking uitvoeringsvoorschriften

De volgende uitvoeringsvoorschriften worden ingetrokken:

a. ‘Uitvoeringsvoorschrift artikel 2:28, lid 1 onder b.APV“Loslopende honden” van 29 juni 2010 (nr 601101);

b. ‘Uitvoeringsvoorschrift artikel 2:28, lid 1 onder c.APV “Loslopende honden” van 29 juni 2010 (nr. 601101); c. ‘Uitvoeringsvoorschrift artikel 2:28 lid 2, APV’, “Loslopende honden” van 29 juni 2010 (nr.601101).

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 20 maart 2014 in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit losloopzones en verbodenzones voor honden APV Gouda 2009.