Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit Parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijsbesluit Parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2009, art. 5:5, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201425-02-2015nieuwe regeling

11-03-2014

Gemeenteblad, 19-3-2014

823696

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gouda

Overwegende dat het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:5, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009;

besluiten vast te stellen het aanwijsbesluit Parkeren grote voertuigen.

Artikel 1

De bebouwde kom wordt aangewezen als gebied, waar het verboden is om een voertuig, dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, als bedoeld in artikel 5:5, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, omdat, naar het oordeel van het college, het parkeren van grote voertuigen in dit gebied schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is. Dit verbod geldt niet voor:

a. Nijverheidsstraat;

b. Ambachtsstraat;

c. Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;

d. Zwolleweg;

e. Het gedeelte van het bedrijventerrein ‘Goudse Poort’, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg;

f. Bedrijventerrein Gouwestroom;

g. Het Buurtje.

Artikel 2

Het besluit van 24 augustus 2004, inhoudende de aanwijzing van plaatsen voor parkeren van grote voertuigen (nr. 2004.22335;601101) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt op 20 maart 2014 in werking.