Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2010
CiteertitelUitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2010, art. 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2012nieuwe regeling

15-12-2009

Goudse Post, 16-12-2009

9.1.1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2010

 

 

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 1 december 2009;

 

Gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening 2010;

besluiten:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2010.

 • 1.

  Een bezoekerskaart wordt afgegeven aan een bewoner van sector II en sector III, met dien verstande dat bewoners van de navolgende straten in sector II niet voor de bezoekerskaart in aanmerking komen:

   

  Agnietenstraat

  Cappenerhof

  Cappenersteeg

  Conventstraat

  Houtmansgracht

  Jan Kottenerf   

  Kazernestraat

  Kleiwegplein

  Korte Vest

  Lange Tiendeweg vanaf nr 23 (oneven) en 34 (even)

  Lem Dulstraat

  Nieuwe Markt

  Nieuwe Marktpassage                                     

  Nieuwstraat

  Paradijs

  Robaarstraat

  Rozendaal

  Sint Anthoniestraat

  Speldenmakerssteeg

  Vogelenzang

  Wilhelminastraat

  Zeugstraat

 • 2.

  Een bezoekerskaart is, qua tijd, geldig:

  • -

   op de dag die op de kaart wordt aangegeven;

  • -

   voor maximaal 1 uur vanaf het tijdstip dat op de kaart is open gekrast.

 • 3a.

  Een bezoekerskaart is, qua plaats geldig op belanghebbendenplaatsen in de op de bezoekerskaart aangegeven sector.

 • 3b.

  Een bezoekerskaart is, qua plaats, niet geldig bij/op:

  • -

   parkeermetervak;

  • -

   betaald parkeerplaats;

  • -

   gehandicaptenparkeerplaats;

  • -

   parkeerplaatsen op parkeerterreinen, tenzij dit middels bebording ter plaatse uitdrukkelijk anders is bepaald;

  • -

   parkeerplaatsen in sector I

  • -

   parkeerplaatsen in sector II in de navolgende straten:

  Agnietenstraat

  Cappenerhof

  Cappenersteeg

  Conventstraat

  Houtmansgracht

  Jan Kottenerf 

  Kazernestraat

  Kleiwegplein

  Korte Vest

  Lange Tiendeweg vanaf nr 23 (oneven) en 34 (even)

  Lem Dulstraat

  Nieuwe Markt

  Nieuwe Marktpassage  

  Nieuwstraat

  Paradijs

  Robaarstraat

  Rozendaal

  Sint Anthoniestraat

  Speldenmakerssteeg

  Vogelenzang

  Wilhelminastraat

  Zeugstraat

 • 4.

  De bezoekerskaart dient achter de voorruit van het motorvoertuig op een van buiten dat motorvoertuig duidelijk zichtbare en leesbare wijze te zijn aangebracht.

 • 5.

  Een bezoekerskaart is slechts geldig indien éénmaal de dag, datum, maand en tijd (uren/minuten) waarop geparkeerd wordt zijn “opengekrast”.

 • 6.

  In een motorvoertuig mogen voor dezelfde dag tegelijkertijd slechts twee aanééngesloten bezoekerskaarten aanwezig zijn.

 • 7.

  Bij het niet naleven van het gestelde onder 4 en/of 5 en/of 6 wordt ervan uitgegaan dat een motorvoertuig gepar­keerd staat zonder geldige bezoekerskaart.

 • 8.

  Een bezoekerskaart wordt slechts afgegeven indien een geldig legitimatiebewijs wordt overlegd, waaruit dient te blijken dat de betreffende bewoner woonachtig is op een adres waarvoor bezoekerskaarten mogen worden afgegeven.

 • 9.

  Dit besluit wordt openbaar gemaakt door afkondiging op het gemeentehuis en door mededeling in minimaal 1 huis-aan-huisblad.

 • 10.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 11.

  Het bij besluit van 16 december 2008 vastgestelde Uit­voeringsbesluit Bezoekerskaart wordt ingetrokken, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

 • 12.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2010.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

            , burgemeester

 

 

            , secretaris