Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. parkeerverordening 2012, art. 2
  3. Verordening parkeerbelastingen 2015, art.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

922800

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van gouda

Gelezen het advies d.d. 9 december 2014;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2012 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2015

besluiten:

vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2015

 

 

Artikel 1

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Parkeerverordening 2012, alsmede als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de hieronder genoemde straten.

Op de in deze straten gelegen belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 en artikel 1, onderdeel g, van de Parkeerverordening 2012, mag door een vergunninghouder met een parkeervergunning geparkeerd worden zonder dat daarvoor de parkeerapparatuur in werking behoeft te worden gesteld.

Sector 1 (onderdeel 1A)

Aaltje Bakstraat

Achter de Kerk

Achter de Vismarkt

Achter de Waag

Arie Kerssensteegje

Blauwstraat

Bogen

Brugmanshof

Buurtje 1

Clarissenhof

De Baan

Doelenstraat

Drapiergang

Drapiersteeg

Dubbele Buurt

Geertje den Bultsteeg

Gerrit Raesenerf

Geuzenstraat

Groeneweg

Hartenerf (geen adressen)

Herpstraat

Het Klooster

Hoefsteeg

Hof van Adriaan

Hof van Jansenius (geen adressen)

Hoge Gouwe

Hollandse Tuin (geen adressen)

Hoogstraat

Houtenstraat

IJsselkade (geen adressen)

Japieserf

Jeruzalemstraat

K Faessens Rolwagenstg

Kandeelstraat

Keizerstraat

Kerksteeg

Kleiweg

Kleiwegstraat

Koepoort (geen adressen)

Komijnsteeg

Korte Dwarsstraat

Korte Groenendaal

Korte Noodgodsstraat

Korte Raam

Korte Tiendeweg

Koster Gijzensteeg

Kuiperstraat

Lafeberhof

Lage Gouwe

Lange Dwarsstraat

Lange Groenendaal

Lange Noodgodsstraat

Lange Willemsteeg

Lazarussteeg

Lombardsteeg

Looierspoort

Markt

Messenmakerssteegje

Minderbroederssteeg

Molenwerf

Muilenpoort

Naaierstraat

Nieuwe Veerstal

Nieuwehaven

Nobelstraat

Nonnenwater

Oosthaven

Oranjehofje

Patersteeg (geen adressen)

Peperstraat

Plateelstraat

Plazuidplein

Pottersplein

Punt

Raam

Raoul Wallenbergplnts (geen adressen)

Regentesseplantsoen

Regulierenhof

Sevenhuysen

Sint Mariewal

Slapperdel

Spieringstraat

Stoofsteeg

Swanenburghshofje

Tegelbakkerssteegje

Torenstraat (geen adressen)

Tuinstraat

Turfmarkt

Veerstal

Verlorenkost

Vest

Vijverstraat

Vissteeg

Vlamingstraat

Vrouwepoort

Vrouwesteeg

Vrouwevestesteeg

Walestraat

Westhaven

Wijde Poort

Wijdstraat

Willem Vroesenplein

Wouter Jacobszerf (geen adressen)

Zwaansgat

Sector 1 (onderdeel 1B)

Agnietenstraat

Blikslagershof

Cappenerhof

Cappenersteeg

Conventstraat

Houtmansgracht

Houtmansplantsoen

Jan Kottenerf

Jan Kottensteeg (geen adressen)

Kazernestraat

Kleiwegplein (geen adressen)

Korte Vest

Lange Tiendeweg

Lem Dulstraat

Magdalenapoort (geen adressen)

Nieuwe Markt

Nieuwe-Marktpassage

Nieuwstraat

Paradijs

Robaarstraat

Rozendaal

Sint Anthoniestraat

Speldenmakerssteeg

Vogelenzang

Wilhelminastraat

Zeugstraat

Sector 2

Adriaan Vlackstraat

Agatha Dekenstraat

Bellamystraat

Binnenkade

Blekerssingel

Boelekade

Bolwerk (geen adressen)

Boomgaardstraat

Borsteeghstraat (geen adressen)

Burgemeester Martenssngl nrs. 74 t/m 106 (even) en 91 t/m 153 (oneven)

Burgemeester Martensstr

Coornhertstraat

Cornelis Ketelstraat nrs. 1 t/m 34 en nr. 36

Crabethpark

Crabethstraat

d Lange v Wijngaardenstr

De Kwekerij (geen adressen)

Derde Kade

De Tuinderij (geen adressen)

Dijkstraat

Eerste kade

Elizabeth Wolffstraat

Fluwelensingel

F.W. Reitzstraat

Gregorius Coolstraat

Hendrick Barystraat (geen adressen)

IJssellaan

Jan Luykenstraat

Jan van der Heijdenstr

Jan Verzwollestraat

Jantjeserf

Johan den Haenstraat

Karnemelksloot 1 t/m 185 (oneven) en 2 t/m 80 (even)

Kattenburcht

Kattensingel

Klein Amerika (met uitzondering van het gedeelte achter de slagbomen)

Kolfwetering

Lepelaerstraat

Manege (geen adressen)

Mr.D.J.van Heusdestraat

Noothoven van Goorstraat 1 t/m 49

Piersonweg

Pieter Pourbusstraat

Rhijnvis Feithstraat

Samuel Munckerstraat

Schooltuinen

Schouwburglaan

Schouwburgplein (geen adressen) (met uitzondering van het gedeelte achter de slagbomen)

Sint Josephstraat

Spoorlaan

Spoorstraat

Stationsplein

Tweede kade

van Bergen IJzendoornprk 22

van Beverninghlaan

van Middelantstraat

van Persijnstraat

van Strijenstraat

van Swietenstraat

van Vreumingenstraat

Venroystraat

Verspuystraat

Vierde kade

Vredebest

Zanddijk (geen adressen)

Zoutmanplein

Zoutmanstraat 1 t/m 32 en 34 t/m 50 (even)

1e H v Alphenstr

2e H v Alphenstr

Sector 3

Achter de Boomgaard (geen adressen)

Albert Plesmanplein

Bleulandweg 12 t/m 170 (even)

Graaf Florisweg 4 t/m 46 (even) en 39 t/m 67 (oneven)

Graaf van Bloisstraat

Hazepad (geen adressen)

Jan van Beaumontstraat

P.C. Bothstraat

Ronssepad (geen adressen)

Ronsseweg 1 t/m 547

Statensingel 1 t/m 142

Tunnelhof

Tunnelpad (geen adressen)

Tunnelpoort (geen adressen)

van Henegouwenstraat

van Oldenbarneveltstraat

Vossenburchkade 19 t/m 59 (met uitzondering van het gedeelte achter de slagbomen)

Artikel 2

De onder artikel 1 vermelde straten in de sectoren 1 en 3 zijn als zodanig aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Artikel 3

De onder artikel 1 vermelde straten in sector 2 zijn als zodanig aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op koopavonden bovendien van 18.00 tot 21.00 uur, waarbij de vaste koopavond op donderdag is.

Artikel 4

Met een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel a van de Parkeerverordening 2012 en met een parkeervergunning mantelzorg, als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel d van de Parkeerverordening 2012, geldend voor sector 1 is het toegestaan op de betaald parkeerplaatsen in sector 1 te parkeren zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden.

Artikel 5

Met een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel b van de Parkeerverordening 2012, geldend voor sector 1, op de dagen dat de betreffende bedrijfsvergunning geldend is en met een bedrijfsvoeringsvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel c van de Parkeerverordening 2012, is het toegestaan in sector 1 te parkeren op betaald parkeerplaatsen zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden.

Artikel 6

De maximale inworp voor de betaald parkeerplaatsen in sector 1, zoals bedoeld is in de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 staat aangegeven op de parkeerapparatuur ter plaatse.

Artikel 7

Op de onder artikel 1 vermelde straten in de sectoren 2 en 3 gelegen belanghebbendenplaatsen mag met inachtneming van de onder de artikelen 2 en 3 genoemde tijdstippen zonder vergunning slechts geparkeerd worden met een dagkaart als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Verordening parkeerbelastingen 2015.

Artikel 8

De parkeerterreinen het Schouwburgplein (achter de slagbomen), Klein Amerika (achter de slagbomen) en Vossenburchkade (achter de slagbomen) zijn op de onder artikel 2 vermelde tijdstippen aangewezen als plaatsen waar tegen betaling bij parkeerapparatuur mag worden geparkeerd.

Artikel 9

De onder de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vermelde aanwijzing geldt niet voor de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd.

Artikel 10

Het door parkeerapparatuur verstrekte parkeerkaartje dient achter de voorruit van het motorvoertuig op een buiten dit motorvoertuig duidelijk leesbare wijze te worden aangebracht.

Artikel 11

Het bij besluit van 17 december 2013 vastgestelde Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2014 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2015 hebben voorgedaan.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 13

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 16 december 2014.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris