Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden van de algemene plaatselijke verordening Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden van de algemene plaatselijke verordening Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009
CiteertitelAanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 2:4, lid 3.
 2. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 2:23, lid 4.
 3. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 2:25, lid 1.
 4. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 2:28, lid 1, aanhef en onder b en c en lid 2.
 5. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 4:13, lid 1 en 2.
 6. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 4:15.
 7. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, art. 5:5, lid 1.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019artikel 12a

30-10-2018

gmb-2018-270286

2292
17-08-201801-01-2019artikel 5

07-08-2018

gmb-2018-174196

22-04-201717-08-2018wijziging regeling

11-04-2017

Gemeenteblad

1071
19-02-201522-04-2017nieuwe regeling

10-02-2015

De Goudse Post, 18-02-2015 en het Gemeenteblad, 24-02-2015.

800819

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden van de algemene plaatselijke verordening Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda

Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft

Gelet op het bepaalde in artikel 2:4, derde lid, artikel 2:23, vierde lid, artikel 2:25, eerste lid, artikel 2:28 eerste lid, aanhef en onder b en c en tweede lid, artikel 4:13, eerste en tweede lid, artikel 4:15 en artikel 5:5, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009;

besluiten:

het Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt onder APV verstaan: Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009.

Artikel 2 Verboden om op te treden als straatartiest en dergelijke

 • 1.

  Het grondgebied van de gemeente wordt aangewezen als plaats waar het verboden is om als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, zanger, muzikant, filmoperateur of gids op te treden, als bedoeld in artikel 2:4, derde lid, van de APV, met uitzondering van:

  Kleiweg;

  Hoogstraat;

  Lange Tiendeweg;

  Agnietenstraat;

  Nieuwe Markt;

  Achter de Waag;

  Markt, met uitzondering van de donderdag en zaterdag tijdens de warenmarkt voor wat betreft het gedeelte van de Markt waar de warenmarkt wordt gehouden.

 • 2.

  Voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, zanger, muzikant, filmoperateur of gids, als bedoeld in het eerste lid, gelden de volgende nadere regels:

  • a.

   Gezamenlijk optreden vindt plaats met maximaal zes personen;

  • b.

   Bij muzikale optredens wordt geen gebruik gemaakt van een toeter, spreekbuis of anderszins versterkte zang of muziek;

  • c.

   Er kan worden opgetreden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en op koopzondagen van 13.00 uur tot 18.00 uur;

  • d.

   Per straat wordt maximaal 1 locatie ingenomen voor het ten gehore brengen van muziek of zang;

  • e.

   Er wordt niet worden opgetreden binnen een afstand van 100 meter van een andere persoon of personen, die reeds muziek of zang ten gehore brengt of brengen;

  • f.

   Een locatie wordt maximaal voor 1 uur ingenomen. Indien vervolgens een andere locatie wordt ingenomen, dan is deze locatie minimaal 100 meter verwijderd van de eerder ingenomen locatie;

  • g.

   De locatie is minimaal 2 uur muziekvrij;

  • h.

   Er wordt een afstand van minimaal 0,5 meter tot etalages van winkels en tot ingangen van gebouwen in acht genomen;

  • i.

   Aan het publiek wordt slechts op passieve wijze om een financiële bijdrage gevraagd. Het vragen van een financiële bijdrage door middel van geplaatste tekst is verboden;

  • j.

   Het (voetgangers)verkeer ondervindt geen hinder.

Artikel 3 Gebruik van een openbare plaats voor verkoop van zelfgemaakte voorwerpen

 • 1.

  De volgende wegen worden aangewezen als wegen, waarop het is toegestaan om door het college in het tweede lid aangewezen voorwerpen zonder vergunning te verkopen door middel van een uitstalling:

  Kleiweg;

  Kleiwegstraat;

  Hoogstraat;

  Korte en Lange Groenendaal;

  Korte Tiendeweg;

  Lange Tiendeweg tussen de Korte Tiendeweg en de Jeruzalemstraat/Zeugstraat;

  Nieuwstraat;

  St. Anthoniestraat;

  Markt, met uitzondering van de donderdag en zaterdag tijdens de warenmarkt voor wat betreft het gedeelte van de Markt waar de warenmarkt wordt gehouden.

 • 2.

  Zelfgemaakte voorwerpen, zoals schilderstukjes, sieraden en kleding worden aangewezen als voorwerpen, waarvan het zonder vergunning is toegestaan door middel van een uitstalling te verkopen, als bedoeld in artikel 2:5, derde lid, van de APV.

 • 3.

  Voor de verkoop van zelfgemaakte voorwerpen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, gelden de volgende nadere regels:

  • a.

   De verkoop vindt incidenteel en niet beroepsmatig plaats;

  • b.

   De winkelier en/of bewoner, voor wiens pand de verkoop zal plaatsvinden, heeft geen bezwaar tegen de verkoop;

  • c.

   Er bestaan geen bezwaren tegen de verkoop vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid en uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • d.

   De verkoop vindt slechts plaats tijdens de wettelijk toegestane openingstijden voor de winkels in Gouda;

  • e.

   Er wordt een afstand van minimaal 0,5 meter tot etalages van winkels en tot ingangen van gebouwen in acht genomen.

Artikel 4 Aanplakborden

 • 1.

  De borden ter plaatse van de volgende locaties worden aangewezen als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, als bedoeld in 2:23, vierde lid, van de APV:

  hoek Kleiwegbrug/Korte Vest;

  Bosboom Toussaintkade (bij de Trefkuil);

  Vuurdoornlaan (voor parkeerplaats);

  Ruigenburg (tegenover parkeerterrein);

  Groen van Prinsterersingel (bij het Omlooppad);

  Burgemeester Martenssingel/hoek Karnemelksloot;

  Marathonlaan/Olympiaplein;

  Gouderaksedijk tegenover Goudseweg.

 • 2.

  De aanplakborden ter plaatse van de volgende locaties worden gedurende vier weken voor en vier weken na verkiezingen van leden voor het openbaar bestuur aangewezen, als bedoeld in artikel 2:23, vierde lid, van de APV:

  Nieuwe Gouwe oz – Burg. Jamessingel;

  Plesmanplein / Burg. Jamessingel;

  Burgermeester van Reenensingel – Burgermeester Mijssingel;

  Coniferensingel – Plataanstraat;

  Ridder van Catsweg- Plaswijckweg;

  Ridder van Catsweg- Bloemendaalseweg;

  Graaf Florisweg- Bodegraafsestraatweg;

  Parkeerterrein bij Sporthal Springers;

  Midden Molenlaan-De Wissel;

  Componistenlaan- Goverwellesingel;

  Goverwellesingel-Midden Molenlaan;

  Kon. Wilhelminaweg- Rotterdamseweg;

  Industriestraat – Nijverheidsstraat;

  Bolwerk- Hoge Gouwe;

  Parkeerterrein Klein Amerika;

  Stationsplein;

  Breevaartbrug- Hoek Goudse Houtsingel (sportvelden);

  Goudse Houtsingel- Molenmeesterslag;

  Burgermeester van Reenensingel- Burg. Van Reenenpad.

Artikel 5 Verboden drankgebruik

De volgende gebieden worden aangewezen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV:

Het centrum binnen de singels. Dit is het gebied omsloten door de volgende aaneengesloten waterwegen: Kattensingel, Blekerssingel, Fluwelensingel, Hollandsche IJssel, Turfsingel), waarbij deze wegen niet zijn inbegrepen;

gebieden waar kermissen worden gehouden, gedurende de perioden dat de kermisattracties op deze gebieden zijn geplaatst;

Park Atlantis, dit is het gebied omsloten door de volgende wegen en weggedeelten: Abel Tasmanlaan, Livingstonelaan (vanaf Abel Tasmanlaan tot de Büchnerweg), Büchnerweg (tot het Bleulandpad), Bleulandpad, Dreef (vanaf het Bleulandpad tot de Willem Bontekoesingel) en Willem Bontekoesingel, met inbegrip van deze wegen;

Van Bergen IJzendoornpark, dit is het gebied omsloten door Spoorlaan, Spoorstraat (vanaf Spoorlaan tot het Kleiwegplein), Kleiwegplein, Kattensingel, Nieuwe Gouwe O.Z. (tot H.J. Nederhorststraat), H.J. Nederhorststraat, Winterdijk, Van Bergen IJzendoornpark en Stationsplein, met inbegrip van deze wegen;

de speelplekken en een straal van 50 meter rondom deze plekken, zoals op de bij dit besluit behorende kaart 1 ‘Alcoholverbod op speelplekken Gouda’ en in de bij deze kaart behorende bijlage is aangegeven;

Locatie “de Hanepraai”: dit is het gebied gelegen aan en afgesloten door de nieuwe Veerstal , gesitueerd tussen de waterweg de Fluwelensingel en de Hollandsche IJssel en boven de Hanepraaisluis);

De groenstrook , gelegen tussen de openbare wegen Fluwelensingel, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk en de waterweg Fluwelensingel, alsmede de daar tegenover buitendijks gelegen IJsseloever .

Artikel 6 Aangelijnde honden buiten de bebouwde kom

 • 1.

  De volgende plaatsen buiten de bebouwde kom worden aangewezen als gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is verboden om die hond te laten verblijven of te laten lopen, zonder dat die hond is aangelijnd, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder b, van de APV:

  het deel van Goudse Houtsingel tot aan de eerste T-splitsing met fietspad van het natuur- en

  recreatiegebied 'Goudse Hout';

  het Kale Jonkerpad;

  het deel van de Oostpolder tussen de Broekweg en de Ringvaart van de Zuidplaspolder.

 • 2.

  De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 2 ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 7 Honden verboden

 • 1.

  De volgende plaatsen worden aangewezen als plaatsen, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder c, van de APV:

  De volgende delen van het natuur- en recreatiegebied 'Goudse Hout':

  de wieler-/skeelerbaan inclusief de bijbehorende terreindelen;

  de Heemtuin ‘Goudse Hout’;

  het Spaanse ruiterpad (fietspad westzijde langs Heemtuin);

  de speel- en ligweide: het verbod geldt hier van 1 april tot en met 1 oktober van elk jaar;

  de terreindelen, waar op dat moment vee wordt geweid.

  Willem Vroesentuin;

  Achter de Kerk;

  Alle overdekte wegen van het winkelcentrum “Bloemendaal”;

  Alle overdekte wegen van het winkelcentrum “Goverwelle”;

  Alle overdekte wegen van het winkelcentrum “Nieuwe Markt” (Nieuwe Markt passage);

  Het Heempad aan de Bloemendaalseweg.

 • 2.

  De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 2 ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 8 Loslopende honden

 • 1.

  De volgende plaatsen en gebieden worden aangewezen als gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is toegestaan om die hond te laten verblijven of te laten lopen, indien de hond onder behoorlijk toezicht staat, als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, van de APV:

  Groene Wal;

  Noorderhout;

  Groenhovenpark;

  Park Atlantis;

  Kamperfoelielaan;

  Hoevelust;

  ’t Groene Eiland;

  Oosthoef;

  Steinenburg;

  Omlooppad;

  Omloopkade;

  Ridder van Catsweg;

  Aschpotpad;

  De dijk langs het Stroomkanaal;

  Muziekstraat tot Willemskade (langs het spoor);

  Goverwellepad tussen Goverwellesingel en Beekpolderpad.

 • 2.

  De exacte plaatsen en gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 2 ‘Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden’.

Artikel 9 Kampeerplaatsen voor tenten

 • 1.

  De volgende plaatsen worden aangewezen als plaatsen voor het plaatsen of geplaatst houden van tenten, als bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, van de APV:

  een strook van 5 meter rondom de vijver in het Atlantispark;

  een strook van 5 meter rondom de vijver in het Weidebloemkwartier;

  een strook van 5 meter rondom de beide vijvers in het Baden Powellplantsoen.

 • 2.

  Bij het plaatsen van tenten op de in het eerste lid vermelde plaatsen gelden de volgende nadere regels:

  • a.

   Het plaatsen of geplaatst houden van een tent mag slechts door diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met maximaal twee hengels en een schriftelijke toestemming als vermeld in artikel 21 van de Visserijwet 1963 kan tonen;

  • b.

   Per persoon wordt maximaal 1 tent geplaatst of geplaatst gehouden;

  • c.

   De tent heeft geen grotere afmetingen dan 3 bij 3 meter en heeft een neutrale groene of bruine kleur of camouflagekleur;

  • d.

   De tent wordt geplaatst of geplaatst gehouden gedurende de periode tussen zonsondergang en zonsopgang.

Artikel 10 Kampeerplaatsen voor kampeerauto’s (campers)

 • 1.

  De 29 plaatsen op het parkeerterrein Klein Amerika en de vijf plaatsen op het parkeerterrein bij Golfbaan IJsselweide, die zijn gemarkeerd door parkeerborden met een campersymbool en door belijning op het parkeerterrein, worden aangewezen als plaatsen voor het plaatsen of geplaatst houden van kampeerauto’s (campers), als bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, van de APV.

 • 2.

  Een kampeerauto (camper) wordt ten hoogste 72 uur op een in het eerste lid aangewezen kampeerplaats geplaatst gehouden.

 • 3.

  Op of bij de in het eerste lid aangewezen plaatsen worden een stroomvoorziening, een watervoorziening en een loosplek voor toilet en vuilwater aangebracht.

Artikel 11 Destructieplaats dode gezelschapsdieren

De vestigingslocatie van de Stichting Dierenambulance Gouda en Omstreken wordt aangewezen als verzamelplaats, waar dode gezelschapsdieren als destructiemateriaal in ontvangst worden genomen, als bedoeld in artikel 4:15 van de APV.

Artikel 12 Verbod parkeren van grote voertuigen

De bebouwde kom wordt aangewezen als plaats, waar het is verboden om een voertuig te parkeren, dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,4 meter, gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente, als bedoeld in artikel 5:5, eerste lid, van de APV.

Dit verbod geldt niet voor:

Nijverheidsstraat;

Nieuwe Gouwe W.Z., met uitzondering van het gedeelte, gelegen tussen het Jaagpad en de inrit van de daar gebouwde woonappartementen;

Ambachtsstraat;

Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;

Zwolleweg;

Het gedeelte van het industrie- en kantorengebied “De Goudse Poort”, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg;

Bedrijventerrein Gouwestroom;

Industrieterrein Kromme Gouwe;

Het Buurtje;

Schielands Hoge Zeedijk.

Artikel 12a  

 • 1.

  De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats, waar geen fietsen en bromfietsen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid van de APV (in bijlage 1 in ROOD aangegeven gebieden):

  • -

   Noordzijde Station Gouda

  • -

   Zuidzijde Station Gouda

 • 2.

  De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats, waar fietsen en bromfietsen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, tweede en derde lid van de APV. Het is verboden in deze plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan 14 dagen onafgebroken te parkeren (in bijlage 1 in GROEN aangegeven gebieden):

  • -

   Noordzijde Station Gouda, met uitzondering van de bewaakte fietsenstalling

  • -

   Zuidzijde Station Gouda, met uitzondering van de bewaakte fietsenstalling

  • -

   Regentesseplantsoen

 • 3.

  De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats, waar fietsen en bromfietsen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, tweede en derde lid van de APV. Het is verboden in deze plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan 3 uur onafgebroken te parkeren (in bijlage 1 in ORANJE aangegeven gebieden):

  • -

   Gedeelte voorplein Huis van de Stad (Noordzijde Station Gouda)

 • 4.

  De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende Bijlage 1 ‘Aanwijzingsplaatsen voor het fietsparkeren’.

 

Artikel 13 Intrekking

De volgende aanwijsbesluiten worden ingetrokken:

Besluit van 29 juni 2010 (nr. 601101), inhoudende de nadere regels bij artikel 2:4, derde lid ‘Straatartiest e.d.’;

Besluit van 24 augustus 2004, inhoudende de aanwijzing van weggedeelten voor de uitstalling en verkoop van zelfgemaakte goederen, waarvoor geen vergunning nodig is;

Besluit van 24 augustus 2004, inhoudende aanwijzing van aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;

Besluit van 24 augustus 2004 (nr. 2004.22335; 2005.26958;577519), inhoudende de aanwijzing van wegen/gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

Aanwijsbesluit losloopzones en verbodenzones voor honden APV Gouda 2009 van 11 maart 2014 (nr. 823696);

Besluit van 18 mei 2010, inhoudende de aanwijzing van plaatsen voor tenten en kampeerauto’s (campers);

Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen van 11 maart 2014 (nr. 823696).

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009.

Bijlage Kaart 1 Alcoholverbod op speelplekken Gouda

Alcoholverbod speelplekken Gouda

Bijlage bij kaart 1 lijst met plaatsen voor alcoholverbod op speelplekken Gouda

lijst met plaatsen voor alcoholverbod op speelplekken Gouda

Bijlage Kaart 2 : Aanwijzing losloopzones verbodenzones voor honden

Aanwijzing losloopzones en verbodenzones voor honden

Aanwijzingsplaatsen voor het fietsparkeren’.