Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2017
CiteertitelSubsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016, art. 8
 3. Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201601-01-2018nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad,

567

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 28 juni 2016;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

besluit tot:

 • 1.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op

  € 139.812,00 in 2017 en de deelplafonds per sterevenement; Gouda bij Kaarslicht € 20.000,00, Gouda Kaasmarkt € 77.500,00, Goudse Keramiekdagen € 15.000,00, Gouda Waterstad € 15.000,00, Goudse Hofstededagen € 3.312,00 en de Houtmanplantsoenconcerten

  € 9.000,00;

 • 2.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op

  € 23.572,00 in 2017 en de deelplafonds per volksfeest; oranjenacht

  € 10.000,00, Koningsdag € 7.072,00 en de oranjeboulevard € 6.500,00;

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 juni 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

, wnd secretaris , burgemeester