Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2020
CiteertitelSubsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR454414/CVDR454414_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR454405/CVDR454405_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2019nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-153002

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 27 mei 2019;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

 

besluit tot:

 

 • 1.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op € 188.300,00 in 2020 en de deelplafonds per sterevenement;

  • -

   Gouda bij Kaarslicht € 26.200,00,

  • -

   Gouda Kaasmarkt € 122.900,00,

  • -

   Goudse Keramiekdagen € 15.800,00,

  • -

   Goudse Hofstedendagen € 3.500,00,

  • -

   de Houtmansplantsoenconcerten € 9.600,00,

  • -

   Zotte Zaterdag € 10.300,00.

 

 • 2.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op € 46.000,00 in 2020 en de deelplafonds per volksfeest;

  • -

   Koningsdag € 7.500,00,

  • -

   Oranjeboulevard € 6.900,00,

  • -

   Oranjenacht € 26.400,00,

  • -

   Intocht Sinterklaas € 5.200,00.

 

de wijze van verdeling van de subsidie is in de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016 opgenomen.

 

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2019.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet