Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Beleidsregels heroverwegen maatregel wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels heroverwegen maatregel wet werk en bijstand
CiteertitelBeleidsregels heroverwegen maatregel WWB gemeente Haarlem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpheroverweging, maatregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

17-01-2012

Stadskrant, 02-02-2012

2011/505500

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels heroverwegen maatregel wet werk en bijstand

 

 

Artikel 1 Wettelijke verplichting

Burgemeester en wethouders zijn verplicht tot het vaststellen van een termijn waarbinnen een maatregel wordt heroverwogen op grond van artikel 18 derde lid van de WWB.​

Artikel 2 Heroverweging maatregel​

Een maatregel wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Een maatregel die voor een periode van drie maanden of langer wordt opgelegd, wordt uiterlijk na drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd heroverwogen.

Artikel 3  

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Heroverwegen maatregel WWB gemeente Haarlem”

Artikel 4  

Deze beleidsregels treden inwerking op 1 januari 2012.

Toelichting op de beleidsregel

Artikel twee regelt dat een maatregel voor bepaalde tijd wordt opgelegd. Wordt een maatregel voor drie maanden of langer opgelegd, dan zal binnen drie maanden, na de ingangsdatum van de maatregel een heroverweging moeten plaatsvinden. Het is op grond van de ‘Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand’ mogelijk dat een maatregel wordt opgelegd voor drie maanden of langer. Een voorbeeld hiervan is de situatie uit artikel 12 lid 1 (onvoldoende besef van verantwoordelijkheid). Een maatregel van drie maanden of langer heroverwogen moeten worden.

De verplichting om de maatregel te heroverwegen is geregeld in artikel 18, derde lid van de WWB. Beoordeeld moet dan worden of de omstandigheden en het gedrag van belanghebbende aanleiding geven om de maatregel te herzien.

 

In artikel vier wordt geregeld dat de beleidsregels in werking treden per 1 januari 2012, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de afstemmingsverordening WWB. Zodat deze bepaling aansluit op het intrekken van de vorige afstemmingsverordening WWB.