Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

ONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017
CiteertitelONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2017ONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017

21-04-2017

gmb-2017-65868

Gemeenteblad 126742, 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

ONDERMANDAATBESLUIT Wob-verzoeken Haarlemmermeer 2017

Uitbreiding bestaand ondermandaat (beslissen op Wob-verzoeken aan alle cluster- staf-, eenheid-, team-, en gebiedsmanagers)

 

Op 15 december 2015 heeft het college het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 (hierna te noemen: het mandaatbesluit) met bijlagen vastgesteld. Dit mandaatbesluit is op 1 januari 2016 in werking getreden (Gemeenteblad 126742, 2015).

 

In het clustermandaatregister van Inkoop & Juridische Zaken staat nu: “Beslissen omtrent verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit omvat mede het verdagen van de beslistermijn en het beslissen over buiten behandelingstelling van Wob-verzoeken”

Dit ondermandaat is uitsluitend verleend aan de Clustermanager Inkoop & Juridische zaken en aan de teammanager Juridisch Advies.

 

Reden voor het onderhavige besluit is de praktische werkbaarheid. Er komen heel veel Wob-verzoeken bij de verschillende clusters binnen. Het is daarom wenselijk dat ieder cluster zelf deze Wob-verzoeken kan afhandelen. Daarom verleen ik dit ondermandaat aan alle Cluster- staf-, eenheid-, team-, en gebiedsmanagers.

 

Bijzondere voorwaarde

Eén van de functioneel adviseurs 1 van cluster Inkoop & Juridische Zaken wordt altijd vóóraf per e-mail in kennis gesteld van de afdoening.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking op overheid.nl in werking en het wordt op intranet geplaatst (Site/Cluster Inkoop & Juridische Zaken/Mandaten). Zowel het Algemene mandaatregister als het mandaatregister voor Inkoop & Juridische Zaken zal hierop worden aangepast.

 

BESLUIT

Op grond van het voorgaande besluit ik:

Het bestaande mandaat: “Beslissen omtrent verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, onder te mandateren aan alle Cluster- staf-, eenheid-, team-, en gebiedsmanagers. Dit wordt voortaan een algemene mandaatbevoegdheid.

 

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris,

Carel Brugman