Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen 96 en 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-201001-09-200104-04-2014Onbekend

23-11-2006

Halderbergse Bode 8 september 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2006;

 

gelet op de artkelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie pesoonsgegegevens

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de: Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 4

De verordening persoonsregistraties van 25 september 1997 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening GBA.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 23 november 2006,

 

de griffier, drs. M.J.M. Bras

de voorzitter,A.F.W. Osterloh