Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Schuinesloot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Schuinesloot
CiteertitelBeheersverordening Schuinesloot
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Schuinesloot, verbeelding Beheersverordening Schuinesloot, regels Beheersverordening Schuinesloot, Staat van bedrijven Beheersverordening Schuinesloot, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013nieuwe regeling

08-01-2013

Gemeenteblad, 2013, nr. 6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Schuinesloot

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012

 

dat voor de kern Schuinesloot in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 8 augustus 2012;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 6 september 2012 t/m 17 oktober 2012;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

Met overname van de motivering in het voorstel van burgemeester en wethouders de beheersverordening Schuinesloot ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting;

Beheersverordening Schuinesloot, verbeelding

 

Beheersverordening Schuinesloot, regels

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 8 januari 2012.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,