Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen woonschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsen woonschepen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsen woonschepen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Haren 2010, artikel 5:25, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Harener Weekblad 19 januari 2012

BenW 20 december 2011 nr 7874

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen woonschepen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

gelet op artikel 5:25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Haren 2010;

BESLUIT:

 

Artikel 1  

De Schipsloot te Haren met uitzondering van het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gedeelte (ligplaatsenstrook) aan te wijzen als openbaar water waar het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen.

Haren, 20 december 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Kaart 1  

Behorende bij besluit burgemeester en wethouders dd 20 december 2011 tot aanwijzing openbaar water waar het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen. 

550px