Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel I van de Invoeringswet Invorderingswet 1990
 2. artikel 246a van de Gemeentewet
 3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201811-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-198566

1131

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

Besluit vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit;

Artikel 1  

De verplichting die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b & c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de gemeentelijke belastingdeurwaarder(s).

Artikel 2  

De verplichtingen die volgens de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan voor de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden ook voor:

 • a.

  de in artikel 1 vermelde medewerkers;

 • b.

  de taxateurs in dienst van Tog Nederland Noord Oost, Blankenstein 170a, 7943 PE Meppel.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 september 2018.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,