Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Vastgesteld stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVastgesteld stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2020vastgesteld stedenbouwkundig plan

16-12-2019

gmb-2020-209

Tekst van de regeling

Intitulé

Vastgesteld stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’

 

Vastgesteld stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, maken bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2019 het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ heeft vastgesteld.

 

Doel van het plan

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan komt voor het plangebied van ‘’t Veen-Noord Hattem’ in de plaats van de Welstandsnota 2005 van de gemeente Hattem.

 

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak hiervoor maken. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.hattem.nl.

 

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen dit beslut.

De aanvulling op de welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de gemeente Hattem, www.hattem.nl.