Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening, artikel 2
 2. Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 187408

684636

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 

gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen

besluit vast te stellen:

 

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen)

 

Het college besluit:

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Heemstede’;

 • 2.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, van de Verordening heffing en invordering parkeerbelasting, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar vergunning parkeren geldt in de gemeente Heemstede’;

 • 3.

  dat het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2017.

Vastgesteld bij collegebsluit van 13 december 2016

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Heemstede

Sectoren betaald parkeren

 

 • Sector 5 (sector 5 is zowel vergunning als betaald parkeren):

  • ·

   Vondelkade, ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46;

  • ·

   Camphuysenlaan;

  • ·

   Roemer Visscherplein, ter hoogte van huisnummers 11 t/m 15;

  • ·

   Zandvoortselaan westzijde, noordelijke ventweg;

  • ·

   Schollevaarlaan, ten zuiden van huisnummer 59;

  • ·

   Stormvogelweg, ter hoogte en ten zuiden van huisnummer 1.

 • Sector 6:

  • ·

   Zandvoortselaan westzijde, zuidelijke ventweg;

  • ·

   Roemer Visscherplein, ter hoogte van huisnummers 17 t/m 25.

 • Sector 7:

  • ·

   Parkeerplaatsen langs de Leidsevaartweg oostzijde (waterkant), met uitzondering van deelautoparkeerplaatsen.

 • Sector G:

  • ·

   Binnenweg, met uitzondering van gehandicaptenparkeerplaatsen aangeduid met RVV-bord E06;

  • ·

   Raadhuisstraat van Postlaan tot Binnenweg, met uitzondering van gehandicaptenparkeerplaatsen aangeduid met RVV-bord E06;

  • ·

   Postlaan, deel van de parkeerhaven op het kruispunt met de Raadhuisstraat;

  • ·

   Twee parkeerplaatsen in de Lindenlaan, nabij Binnenweg;

  • ·

   Twee parkeerplaatsen in de Kastanjelaan, nabij Binnenweg;

  • ·

   Eén parkeerplaats in de Cloosterlaan, nabij Binnenweg;

  • ·

   Parkeerhaven Bronsteeweg ter hoogte van huisnummer 2 en 4.

Wijze van voldoening van parkeerbelasting

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 dient te worden voldaan door:

 • a.

  het werpen van munten van minimaal € 0,30 in de parkeerautomaten of -meters;

 • b.

  op één van de andere wijzen zoals op de parkeerautomaat of parkeermeter is aangegeven.

Betaaltermijn

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 dient te worden betaald door voldoening van de aanslag binnen de op het aanslagbiljet vermelde betaaltermijn.

Bijlage 2 Plaatsen waar vergunning parkeren geldt in de gemeente Heemstede

 • Sector 1:

  • ·

   Alberdingk Thijmlaan, wegvak ter hoogte van oneven huisnummers 1 tot en met 45;

  • ·

   Alberdingk Thijmlaan, wegvak ter hoogte van even huisnummers 2 tot en met 32;

  • ·

   Asterkade;

  • ·

   Azalealaan;

  • ·

   Clivialaan;

  • ·

   Frederik van Eedenplein;

  • ·

   Hortensialaan;

  • ·

   Irislaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 1 en 2;

  • ·

   Willem Klooslaan, wegvak ten zuiden van Frederik van Eedenplein;

  • ·

   Narcissenlaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 1 en 2;

  • ·

   Orchideeënlaan;

  • ·

   Jacques Perklaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 12;

  • ·

   Rhododendronplein;

  • ·

   Zandvoorter Allee;

  • ·

   Zandvoortselaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 48 C tot en met 84;

  • ·

   Zandvoortselaan, wegvak ter hoogte van huisnummers 59 tot en met 151.

 • Sector 2:

  • ·

   Spoorzichtlaan;

  • ·

   Spoorplein;

  • ·

   Leidsevaartweg parallelweg, wegvak tussen gemeentegrens en huisnummer 101.

 • Sector 3:

  • ·

   Stormvogelweg, wegvak ten noorden van huisnummer 1;

  • ·

   Schollevaarlaan, wegvak ten noorden van huisnummer 59;

  • ·

   Ooievaarlaan;

  • ·

   Kraanvogellaan;

  • ·

   Reigerlaan;

  • ·

   Roerdomplaan;

  • ·

   Jan van Gentlaan;

  • ·

   Pelikaanlaan.

 • Sector 4:

  • ·

   Brederolaan;

  • ·

   P.C. Hooftkade;

  • ·

   Constantijn Huygenslaan;

  • ·

   Tesselschadelaan;

  • ·

   Vondelkade, wegvak ten zuiden van de Camphuysenlaan;

  • ·

   Roemer Visscherplein, wegvak ten zuiden van de Camphuysenlaan;

  • ·

   Alberdingk Thijmlaan, wegvak tussen de P.C. Boutenskade en de Jacques Perklaan;

  • ·

   Herman Heijermanslaan.

 • Sector 5 (sector 5 is zowel vergunning als betaald parkeren):

  • ·

   Vondelkade, wegvak ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46;

  • ·

   Camphuysenlaan;

  • ·

   Roemer Visscherplein, wegvak ter hoogte van huisnummers 11 t/m 15;

  • ·

   Zandvoortselaan westzijde, noordelijke ventweg;

  • ·

   Schollevaarlaan, wegvak ten zuiden van huisnummer 59;

  • ·

   Stormvogelweg, wegvak ter hoogte en ten zuiden van huisnummer 1.

 • Sector L:

  • ·

   Parkeerterrein aan de westzijde van het Raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1, met uitzondering van de plaatsen die exclusief gereserveerd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen.

 • Parkeerschijfzone Willem Klooslaan:

  • ·

   Willem Klooslaan, wegvak tussen Zandvoortselaan en Frederik van Eedenplein.