Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht To Hölscherplein en Zonnehof Helmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht To Hölscherplein en Zonnehof Helmond 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht To Hölscherplein en Zonnehof Helmond 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 2.10.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201101-01-2012Nieuwe regeling

01-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 55

Burgemeester, 2011, --

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING CAMERATOEZICHT TO HÖLSCHERPLEIN EN ZONNEHOF HELMOND 2011

De burgemeester van Helmond;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

 

besluit:

 • I.

  Aan te wijzen als gebied waarbinnen cameratoezicht zal plaatsvinden: To Hölscherplein en Zonnehof zoals aangegeven op bijbehorende kaart.

 • II.

  Dat het cameratoezicht in de gebieden als vermeld onder I zal plaatsvinden tot 1 januari 2012. Voor het einde van deze datum zal er een evaluatie plaatsvinden of verlenging na deze datum gerechtvaardigd is.

 • III.

  Dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met  mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan  de burgemeester > van Helmond, postbus 950,  5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.  Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn  wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

Besloten door de burgemeester van Helmond op 28 juni 2011.

 

De burgemeester van Helmond,

Drs. A.A.M. Jacobs.

 

Bekend gemaakt op:

01 juli 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA