Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit aanwijzing havenmeesters en sluiswachters Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing havenmeesters en sluiswachters Helmond 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing havenmeesters en sluiswachters Helmond 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008, art. 1.1
 3. Gemeentewet, art. 160, lid 1b
 4. Gemeentewet, art. 174
 5. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 6:2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2012nieuwe regeling

11-09-2012

Gemeenteblad, 2012, 83

Collegebesluit, 2012, 1211069

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING HAVENMEESTERS EN SLUISWACHTERS HELMOND 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover het betreft zijn eigen bevoegdheden;

overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in artikel 1.1 van de Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008 en het bij of krachtens die verordening bepaalde;gelet op het bepaalde in artikel 5:11 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 160, eerste lid, onder b en 174 van de Gemeentewet en artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.

Besluiten:
 • 2.

  Met ingang van 1 oktober 2012 aan te wijzen als sluiswachter en havenmeester :

 • -

  de heer J.A.A. Santegoeds (geb. 12-1-1964) wonende van Dijkstraat 29, 5715 AT te Someren

 • -

  de heer A.M.M. Vesters (geb. 23-10-1956) wonende De Essen 47, 5427 TR te Boekel,

 • -

  de heer A.F. Jongman, (geb. 14-7-1959) Steenweg 60, 5707 CH te Helmond.

 • 2.

  Dat de aanwijzing als bedoeld onder 1 geldt voor de duur dat de betreffende persoon in dienst is van de gemeente Helmond of op een andere juridische basis werkzaamheden verricht voor de gemeente Helmond.

 

Besloten in de vergadering van 11 september 2012.

 

De burgemeester van Helmond,

Drs. A.A.M. Jacobs

 

en

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,                                            

Drs. A.A.M. Jacobs                                          

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

16 november 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA