Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Opheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1
CiteertitelOpheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201729-12-2017Nieuwe regeling

28-11-2017

stcrt-2017-75412

Raadsvoorstel 97

Tekst van de regeling

Intitulé

Opheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. per 1 februari 2018 op te heffen en het daarbij opgerichte openbaar lichaam te ontbinden.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 november 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier